Blog

Pin Vo

Đi du học Mỹ ở cả bật Cao Đẳng và Đại Học, từng thực tập và làm việc cho nhiều công ty, mình hiện đang là Chuyên Gia Tiếp Thị và Thiết Kế Đồ Hoạ ở Mỹ. Mình mong muốn những kinh nghiệm thực tiễn mà mình đem lại sẽ giúp đỡ cho các bạn trẻ những thông tin bổ ích về du học, làm việc và định cư ở Mỹ.

My blogs

Scroll to Top