Blog

Chào mừng tới duhocdi

Nền tảng chia sẻ các trải nghiệm thực tế về du học, sống, định cư, làm việc ở nước ngoài

Các nước phổ biến

Blog Duhocdi được viết bởi các bạn du học sinh, những người đang sống, làm việc và định cư ở nước ngoài. 

"Thông tin rất hữu ích"

Mình đang tìm hiểu để đi du học Phần Lan mà nhiều thông tin khó tìm thấy trên mạng, rất may tìm thấy các bài blog của Duhocdi rất hay và chân thật đã giúp mình nhiều lắm.
Thanh Nga
Sinh viên

Dịch vụ

Duhocdi kết hợp với các công ty tư vấn du học, định cư, làm việc nước ngoài và các bạn du học sinh để đem lại dịch vụ tư vấn tốt nhất, đáng tin cậy cho bạn. 

Bài viết hay

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Từ du học sinh, người đã định cư, làm việc nước ngoài

Tư vấn

Từ công ty du học, định cư, tuyển dụng

Cộng đồng

Tham gia để hỏi đáp, chia sẻ

Scroll to Top